Nástroje pro usnadnění přístupu

Klimatizace a chlazení

Jak funguje klimatizace a chlazení?

Princip chladícího okruhu 

Je obecně jednoduchý a využívá odpaření a zkapalnění media (obecně chladiva). Na to, aby se kapalina odpařila je zapotřebí tepelnou energii a na to aby zase zkapalnila je zapotřebí, aby nějakou energii uvolnila. Jde jen o to, aby se kapalina odpařovala při velmi nízké teplotě a zkapalňovala při podstatně vyšší. Je tedy zapotřebí do okruhu vřadit kompresor. Ten plyny ztlačí a po odebrání tepla plyn zkapalní a stane se tedy kapalinou. Celá tato strana okruhu se nazývá vysokotlakou a po expanzní ventil. Expanzním ventilem může být i z úžené potrubí (kapilára). Tady po expanzi, tedy prudkému uvolnění tlaku na kapalinu se kapalina začne odpařovat i při nižší teplotě a na odpaření využije tepelnou energii. V této fázi tedy teplo nabere. Tato strana okruhu se nazývá nízkotlakou až po sání kompresoru. Další fázi je plyn nasát kompresorem a ztlačen, no a to stále dokola tak stále dokola.

Co je chladivo?

Chladivem by ve směs mohlo být cokoliv. Důležité je, při jaké teplotě a tlaku se odpaří a při jaké teplotě a tlaku pak zkapalní. Nyní hodně probírané téma je pak i vliv na životní prostředí. Klasický Freon označení R12, který byl takřka ideální je již přísně zakázáno používat ani dodávat a ani opravovat zařízení s tímto chladivem. Toto chladivo při úniku poškozovalo ozónovou vrstvu země. Jeho nástupce R22, který byl velkým zlomem se již nesmí používat taktéž. Oproti R12 poškozovalo ozón jen ve zlomku 1%, i tak jeho produkce a podstatně větší množství chlazení nástupem i klimatizací do aut bylo pro planetu velkou hrozbou. To už je tedy historie. Dnes již se používají tzv F-plyny (částečně fluorované uhlovodíky, zcela fluorované uhlovodíky, fluorid sírový a další plyny s obsahem fluoru nebo směsi těchto látek). Tyto plyny již nepoškozují ozónovou vrstvu, ale usazují se a vytváří jakýsi tepelný štít, který udržuje a odráží teplo vyzařované zemí zpět na zem a působí tím tzv globální oteplování planety. S těmito látkami proto dle nařízení evropského parlamentu může pracovat jen osoba proškolená a znalá mající státní zkoušku a vydaný certifikát ministerstvem.

Co je to výparník?

Ono už to napovídá i slovo výparník. Jedná se o výměník, kde se chladivo odpaří a na odpaření využije tepelnou energii. U chlazení je vevnitř a u vytápění je zpravidla venku. Stejně jako propanbutanovou láhev, když z ní začnete odebírat plyn musíte ho nechat v láhvi uvolněním tlaku odpařit. Tento jev každý znáte že se vám láhev celá prochladí a při větším odběru vám i zamrzne. Stejně tak funguje i výparník v tepelném čerpadle nebo klimatizaci. Pro orientaci tam kde je studeno, tam je výparník, a tak se vytváří kondenzát.

Co je to kondenzátor?

Kondenzátor je ten teplý výměník. U chlazení je zpravidla venku a u vytápění je vevnitř. V tomto výměníku tepelné čerpadlo odevzdává tepelnou energii, kterou přečerpalo a chladící medium zkapalní. Výměník nemusí být vzduchový ale taky vodní deskový nebo jiný a předat tepelnou energii může taky do vody.

Nabídka klimatizací v našem sortimentu

Klimastyle s.r.o.

Poptávky, objednávky a plánování termínů

Fakturace

Montáže a servis


Obchod

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Seznam
Marketingové nástroje pro Seznam
Přijmout
Odmítnout