Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je nejen ekologicky šetrný systém vytápění, ale především investice, která se vrátí ve formě nízké spotřeby energie na jeho provoz. Ve světě stále roustoucích cen energií je tak tento typ vytápění investicí více než rozumnou.

Naše firma dodává tepelné čerpadla vzduch/voda tedy kompletní systém včetně vnější jednotky. Nabízíme zařízení takových značek jako je Sinclair, Panasonic, Toshiba, Daikin a Nibe.

Základem návratnosti velké investice je správná volba zařízení i dodavatele. Investice do technicky vyspělého zařízení je vyvážena postupně během několika let provozu, a to nízkou spotřebou elektrické energie potřebné na provoz tepelného čerpadla. Reálná životnost tohoto zařízení je až 20 let. 

Princip

Princip

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda funguje podobně třeba jako vaše chladnička. Tepelné čerpadlo jímá teplo ze vzduchu, a to zpravidla do trubek s proudící nemrznoucí směsí. Ta přivádí získané teplo do výparníku, kde ho předává další pracovní náplni, tzv. kapalnému chladivu. Přestože se přenos odehrává při nízkých teplotách, zahřátím se speciální chladivo odpařuje, mění skupenství.

Vzniklé páry pak prudce stlačí kompresor. Chladivo stlačené na vysoký tlak poté v další části systému, v kondenzátoru, předává teplo do kapaliny sloužící k vytápění domu či ohřevu vody v zásobníku nebo třeba v bazénu podobně jako kotel nebo jiný ohřívač.

Děje se tak již při podstatně vyšší teplotě než při té, které mělo chladivo ve výparníku, a to právě díky kompresi a fyzikálním zákonitostem, které ji doprovázejí: Stlačením jen trochu ohřátého chladiva v plynném stavu vzroste teplota až na 80 °C. Expanzní ventil potom opět sníží tlak chladiva na nízkou hodnotu, plynné chladivo zase zkapalní a vrací se zpět do výparníku, aby tu znovu nabralo tepelnou energii. Rychle se opakující cyklus tak přináší teplo z vnějšího prostředí do domu.

Teplo z vzduchu pro ohřev vody

Teplo z vzduchu pro ohřev vody

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Jak probíhá instalace

Jak probíhá instalace

Vzdušný zdroj tepla dovoluje tepelné čerpadlo instalovat prakticky všude. Zařízení je dražší než to, které čerpá teplo z hloubkových vrtů. Uvádí se u něj i kratší životnost, asi 15 let. Instalace je ovšem výrazně levnější.

Při výběru zařízení, které využívá vzdušné teplo, se dá volit systém oddělené venkovní a vnitřní části tepelného čerpadla propojené potrubím s chladivem.

Poměrně malý venkovní „chladič“ se umísťuje na zem, stěnu nebo střechu, aby byl co nejblíže vnitřní části a topné soustavě.

Kompletní technologie tepelného čerpadla vzduch/voda může být také umístěna venku. V takovém případě je získané teplo do domu přivedeno již kapalinou topného systému. Toto řešení šetří vnitřní prostor a nezatěžuje ho případným hlukem.

Celé zařízení se dá rovněž umístit dovnitř objektu; sacím a výfukové potrubí pak přivádí a odvádí vzduch. Výhodou tohoto provedení bývá nižší cena.

 

 

Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo

Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo

Důležitý je topný faktor, označovaný řeckým písmenem ε (epsilon) nebo také zkratkou COP z anglického Coefficient of Performance. Udává teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je topný faktor vyšší, tím bude tepelné čerpadlo lepší a jeho provoz levnější. Tepelná čerpadla určená do rodinných domů dosahují obvykle výkonu 4 až 10 kW.

Například tepelné čerpadlo s výkonem 9 kW a spotřebou 3 kW má topný faktor 3. Hodnota říká, že 1 kWh dodané elektrické energie, přinese 3 kWh tepelné energie pro vytápění.

Topný faktor však závisí i na provozních podmínkách a může kolísat. Proto by při výběru tepelných čerpadel měl pomoci odborník pokud možno nezávislý na prodejci. Zvážit je třeba uváděné údaje, cenu, hodí se samozřejmě zkušenosti jiných.

Topný faktor bývá uváděn společně se vstupními a výstupními teplotami kapaliny a podpořen číslem metodické normy. Pro systém vzduch/voda se parametry zpravidla udávají při 2°C/35°C, pro technologii země/voda při 0°C/35°C a pro typ voda/voda je to 10°C/35°C.

Obecně platí, že topný faktor vykazuje příznivější hodnotu, je-li teplota výstupní vody nižší. Proto je výhodnější tepelnými čerpadly vytápět spíš podlahové nebo stěnové topení než radiátory, jejichž efektivita vyžaduje vyšší teplotu oběhové náplně.

Čím vytápět byt − podlahou, stěnami, radiátory? Systém tepelného čerpadla dokáže ohřát topnou vodu maximálně na 55 °C, a to kvůli vlastnostem chladiva a možnému tlaku kompresoru. Při projektování se však nejčastěji počítá s teplotami vody v otopné soustavě 35 °C; při vyšších klesá úspormost prozu. Právě z tohoto faktu vycházejí doporučovaná řešení vytápění − podlahové, stěnové, případně teplovzdušné si vystačí s nízkou teplotou vody nebo vzduchu.

Kdo hodlá tepelné čerpadlo použít pro radiátory, musí výpočty přizpůsobit nižšímu tzv. teplotnímu spádu 55, resp.45 °C. Zpravidla to znamená použít více topných tělesa nebo s větším objemem, tedy i dražší.

Kvalitní izolace jako pomocník čerpadla

Kvalitní izolace jako pomocník čerpadla

  • Projektování velikosti a rozmístění radiátorů v místnostech počítá až se 75 °C horké vody přitékající z kotle do těles a s 65 °C výstupní vody.
  • Výpočty podlahového či stěnového vytápění nejčastěji vycházejí z teplot topné vody 35 až 45 °C.

Zajímavá je zkušenost stavebníků se zateplenými domy: V nich mnohdy vyhoví potřebám tepelného čerpadla stávající tělesa včetně litinových. Díky tepelné izolaci a menším ztrátám tepla stačí k vytápění rekonstruovaného domu nižší teplota vody v oběhovém systému. Takto se dají uspořit výdaje za instalaci nových topných těles.

V podobných případech, kdy je třeba vyšší (výpočtové i skutečné) teploty vody v otopné soustavě, lze využít dvoustupňová tepelná čerpadla. Další technickou možností je měnič napětí pro pohon kompresoru, který změnou otáček mění výkon tepelného čerpadla podle aktuální venkovní teploty.

Elektrokotel jako součást systému

Elektrokotel jako součást systému

Maximální výkon tepelného čerpadla vypočítaný na míru danému objektu bývá ve skutečnosti potřeba několik dní v roce. I tady lze při volbě zařízení uspořit.

Místo dražšího a výkonnějšího čerpadla do systému vytápění zařadíme druhý, příležitostný zdroj tepla, například elektrokotel, plynový kotel apod.

Tepelná čerpadla projektovaná k pokrytí 60 % tepelných ztrát domu fungují zhruba do venkovní teploty kolem -2 °C. Při nižších se automaticky sepne přídavný kotel.

Tímto opatřením také prodloužíme životnost čerpadla, respektive kompresoru, který by extrémní situaci byl velmi zatížen. Některá tepelná čerpadla dokonce mají elektrokotel jako druhý zdroj tepla již zabudován.

Proto ani výše vypočtené tepelné ztráty domu nemusí odpovídat výkonu tepelného čerpadla, nýbrž součtu výkonu různých topidel. Toto řešení sice navýší provozní náklady, ale ve srovnání s investičními výdaji stále zůstane výhodné.

Většina systémů tepelných čerpadel, ve kterých se kompresor podle potřeby spouští a vypíná, akumuluje energii do nádrže nebo do tzv. taktovacího zásobníku, další části zařízení.

Jaká je investice do tepelného čerpadla

Jaká je investice do tepelného čerpadla

Ceny energií rostou, a tak mnozí přemýšlejí, jak snížit výdaje za plyn nebo elektřinu. Jednou z možností je pořízení tepelného čerpadla, a to navzdory jeho vysoké ceně. Před lety byly úvahy o návratnosti investice spíš teorií, se stoupajícími cenami elektřiny, plynu i dalších paliv lze s finanční návratností už počítat.

Existují dokonce lákavé výpočty, které tvrdí, že měsíční splátka tepelného čerpadla v rámci hypotéky se zvýší ani ne o polovinu ušetřených peněz teoreticky vydaných za jiný zdroj energie, což v konečném efektu umožní plátci strávit krásnou dovolenou a ještě o ní vyprávět sousedům, kteří musí zůstat doma, protože jsou závislí na plynu…

Co radí odborníci

Kupovat tepelné čerpadlo výhradně jako komplet s projektem, montáží, zárukou a jistotou budoucího servisu. Díky internetu lze leccos zjistit o dodavateli i dovozci, a nejen na firemních stránkách. Pozor na tzv. nejnižší ceny, zavádějící informace, nadnesené parametry, sliby. Rozhodování usnadní i zkušenosti jiných se značkou nebo dodavatelem čerpadla, s jeho provozem, regulací, hlučností či servisem.

Méně reklamní rozvahy uvádějí, že čerpadlo v rodinném domě ročně uspoří 25 tisíc korun ve srovnání s plynovým kotlem. Při střídmé ceně 200 000 korun to znamená poměrnou návratnost osm let.

Faktem je, že s pořízením tepelného čerpadla člověk rázně vstoupí do světa ekologických technologií a energeticky úsporných domů. Systém tepelného čerpadla lze doplnit tzv. řízeným větráním, které spoří energii a zajišťuje optimální výměnu vzduchu. Na čerpadlo s vrty se dá napojit nejen vytápění, ale rovnou celoroční klimatizace.

Autor Jan Tomášek, zdroj článku: www.ireceptar.cz

Ceníky a katalogy ke stažení

Ceníky a katalogy ke stažení

Tepelná čerpadla Panasonic

Tepelná čerpadla Sinclair

Tepelná čerpadla Toshiba

Jednatel

Vít Bačík

Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovna

Klimastyle

Brněnská 1B (bývalý areál malých kasáren),
695 03 Hodonín

Objednávky

Montáže a servis

Antonín Martinka

Montéři